Vertretungen 23.01. bis 27.01.2023

 

Mo 23.01.

Di 24.01.

Mi 25.01.

Do 26.01.

Fr 27.01.

0.
7:00-7:25

GTS GS Aufsicht Mildenberger

1.
7:30-8:15

6a zu 6b Maier

5c entfällt

GTS GS Aufsicht Mohring
10a+b Wild
6b entfällt, Fahrschüler zu 6a Riede
5c E entfällt

2.
8:15-9:00

1b Haag
2b Hiller

3a Engelhardt 1b Mohring
10ab Horl.-Weidner
5abc Ethik zu Kolenko-L. und Bosch
6b Schmid 2a Aufsicht Göbelt
3a Aufsicht Paul

Aufsicht
Pause 1

3.
9:20-10:05

1b Faber
2b Hiller

 

1b Aufsicht Geyer / Lutz
5c E Göbelt
9/10 Ethik Faber 

1b Faber
2a Neubauer
6a Riede 6b Bosch
2a Neubauer
3a Habrom

4.
10:05-10:50

2b Riede

3a Neubauer

3a Aufsicht Paul, Weber S.
5c Mildenberger
6b Neubauer
3a Neubauer
4a Aufsicht Weber
6b Erdt

Aufsicht
Pause 2

5.
11:00-11:45

2b Horlacher-Weidner
3a Paul

9ab L Neubauer

2b Sp Neubauer
6b  Herzog
9ab NwT Streib

1b Streib
6b Neubauer
3a Aufsicht Habrom
6b Erdt

6.
11:45-12:30

2b Gengkinger

 

2b Sp Neubauer
6a Riede 6b Bosch
9ab NwT Streib

2a Faber

Mittagspause

7.
13:30-14:15

8.
14:15-15:00

Betreuung der gemeldeten Schüler:
Fr. Borst, Fr. Frontino
Betreuung der gemeldeten Schüler:
Fr. Borst, Fr. Frontino
Betreuung der gemeldeten Schüler:
Insel AG
Betreuung der gemeldeten Schüler:
Streib, Schrader